De blessure check

De blessure check

De blessure check is een mogelijkheid uw sportblessure kostenvrij te laten bekijken door een osteopaat. Het gaat hier niet alleen om blessures waarbij normaal herstel uitblijft, de zogenaamde chronische of langdurige blessures, maar ook steeds terugkerende blessures. Het is een snelle beoordeling om een inschatting te maken of osteopathische behandeling kan bijdragen tot uw herstel.

Voor een blessure check kunt u op 2 avonden terecht: op woensdagavond in Raamsdonk en op donderdagavond in Nieuwendijk. Om een afspraak te maken kunt u een ingevuld vragenformulier toezenden. Na ontvangst krijgt u een uitnodiging voor een blessure check op de door u aangegeven locatie.

Omschrijf in het kort uw klacht*

Hoe lang bestaan uw klachten?

Hoe zijn uw klachten ontstaan?

Zijn de klachten in de loop van de tijd veranderd?

Wanneer spelen uw klachten op? Bent u in staat uw sport uit te oefenen?

Zijn uw klachten eerder beoordeeld en/of behandeld, zo ja door wie?