Wat doet een osteopaat?

Wat is osteopathie?
item2

Als osteopaat kijk ik naar het hoe en waarom van uw klachten: hoe zijn de klachten ontstaan en waarom blijft herstel uit. Osteopathie benadert het lichaam als geheel, en richt zich niet op één onderdeel. Als iets in het lichaam niet goed werkt, geeft het lichaam een signaal af in de vorm van bewegingsverlies en/of pijnklachten. Osteopathie heeft als doel dit bewegingsverlies te herstellen en zo uw klachten te verhelpen.

 

Wat doet een osteopaat?
item2

Ik behandel botten, spieren, gewrichtskapsels, banden, en vliezen, of kort gezegd: het bindweefsel. Het bindweefsel is niet alleen het bewegingsapparaat, maar vormt ook de directe omgeving van uw organen en zenuwstelsel en is daarmee erg belangrijk voor het goed functioneren hiervan.

Behandeling van alléén de klacht is vaak niet voldoende. Alle factoren die hebben geleid tot het ontstaan van de klachten en de factoren die herstel verhinderen, worden meegenomen in de behandeling. Een osteopaat gebruikt zijn handen om het lichaam te helpen bij het genezen van een klacht.